NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

De arbeiders van de baksteensector genieten van een sectoraal pensioenplan. Met dit plan wordt een aanvullend pensioen opgebouwd, bovenop het wettelijk pensioen.

Download de brochure die aan de hand van enkele concrete vragen, de krachtlijnen en principes van het sectoraal pensioenplan toelicht.

De meeste bedienden hebben eveneens een pensioenplan, dat verschilt van steenbakkerij tot steenbakkerij.