NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

De baksteenindustrie bouwt mee aan een CO2 arme en grondstoffen-efficiënte toekomst

De baksteensector wil haar engagement opnemen in de transitie naar een CO2-arme en grondstoffen-efficiënte economie : www.vlaamseklimaattop.be/de-baksteenindustrie-bouwt-mee-aan-een-co2-arme-en-grondstoffen-efficiënte-toekomst

Dit is een enorme uitdaging. De bijdrage door de keramische industrie aan een duurzaam en energie- en grondstoffenefficiënt Vlaanderen gaat uit van de levenscyclusbenadering. Zij produceert producten met een zeer lange levensduur en wenst dan ook blijvend te investeren in verbetering van haar processen, producten en waardeketen.

Energie-efficiënte productieprocessen

De Baksteenfederatie en haar leden onderschrijven de routekaart die de Europese keramische sector (lien roadmap CerameUnie) heeft opgemaakt richting 2050.  Deze omvat voor de Europese keramische industrie wat zij in 2050 maximaal aan emissiereductie kan bereiken maar biedt ook inzicht in de daartoe vereiste (beleids-)maatregelen en de zowel bekende als onbekende doorbraaktechnologieën die nodig zijn om deze emissiereductie daadwerkelijk te kunnen bereiken.  De sector heeft in het verleden reeds aangetoond dat zij haar steentje wil bijdragen. De bedrijven hebben zich sinds de start geëngageerd in de energiebeleidsovereenkomsten in Vlaanderen (Benchmarkingconvenant – EBO) en wensen in de toekomst dit engagement tot verdere verbetering van de energie-efficiëntie en CO2-reducties verder op te nemen. (link “energieconvenanten”)

Bouwen en verbouwen

Daarnaast ondersteunt de Baksteenfederatie en haar leden ook het Renovatiepact van de Vlaamse Overheid (www.energiesparen.be/renovatiepact) en wil ook actief meewerken om de doelstellingen te halen.  De baksteensector is over de jaren geëvolueerd van producent van keramische bouwmaterialen naar een producent van innovatieve bouwoplossingen voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen (concepten voor lage-energiewoningen  en BEN- woning, na-isolatiesystemen,..) en zal ook in de toekomst hieraan actief blijven verder werken. Tevens wordt actief ingezet op dematerialisatie (minder en duurzame grondstoffen en energiebronnen) voor dunnere en lichtere producten.

Watergebonden transport

Bedrijven uit de sector willen verder blijven werken aan de modal shift (lien article transport) naar de binnenvaart in de bouwsector die een oplossing kan bieden voor de congestie en de CO2-reductie van het transport. Door het ontwikkelen van meer milieuvriendelijke transportmogelijkheden van grondstoffen en afgewerkte producten en door investeringen en vernieuwingen op het vlak van watergebonden transport, worden de CO2-emissies verder gereduceerd.