NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

  Grondstoffen 

Het beheer van de grondstof klei gebeurt zeer nauwgezet en wordt gepland zowel op korte, middellange als lange termijn. Er wordt zeer respectvol gebruik gemaakt van de grondstof. Wanneer mogelijk, worden samenwerkingsakkoorden gesloten om de inbreng van klei van andere bronnen te stimuleren. Zo wordt af en toe klei afkomstig van infrastructuurwerken in het grondstofmengsel vermengd.

    Water

Water wordt gebruikt om het kleimengsel plastisch te maken, maar wordt eveneens toegevoegd bij de vormgeving. Bij de vormgeving worden de mallen nat gemaakt, met zand bestrooid en vervolgens met het kleimengsel gevuld. De mallen worden na het vormen gereinigd met water en opnieuw gebruikt. Het spoelwater wordt over het algemeen in een interne kringloop herbruikt. Deze manier van werken laat toe om het waterverbruik te beperken en elke vorm van lozing te vermijden.

   Luchtemissies

Productie van bakstenen brengt onvermijdelijke stof – en luchtemissie met zich mee. De sector neemt zeer veel maatregelen om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen tot een minimum te beperken. Om dit te realiseren worden procesgeïntegreerde maatregelen gecombineerd met rookgasreinigingstechnieken. 

    Energie

Sinds tientallen jaren worden maatregelen getroffen om het energieverbruik te verminderen: performante tunnelovens werkzaam op aardgas, een nauwlettende opvolging van het bakproces, maximale recuperatie van de warmte van de ovens voor gebruik in de droogkamers, ....
Om hierover meer te weten, raadpleeg ons artikel over energie-efficiëntie.