NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • De sector in cijfers

 

Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

Baksteen voor "gewoon metselwerk"

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedraagt 1,011 miljoen m³ en vertegenwoordigt 56,1% van het totale productievolume. De gewone bakstenen zijn zowel volle bakstenen als snelbouwbakstenen. Snelbouwbaksteen beslaat het grootste aandeel in de productie.Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.

 

Gevelbaksteen

De productie van 790.000 m³ gevelbaksteen vertegenwoordigt 43,9% van de totale productie. Gevelbaksteen is ook in twee soorten onderverdeeld : strengpersgevelsteen en handvorm. In 2016 bereikte strengpersbaksteen een productie van 112.000 m³. De productiehoeveelheid van handvormbaksteen bedroeg 678.000 m³.

 

Uitvoer / Invoer

De uitvoer bedraagt 476.000 m³, wat 26,4% van de totale productie betekent. Het invoercijfer bleef ongeveer status quo tegenover 2015 op 100.000 m³. Hiermee bedraagt de invoer 5,5% van de productie.

   

Download het jaarverslag 2016 van de baksteenindustrie.

Download de samenvatting van de activiteiten in 2016.