NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • De sector in cijfers

 

Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

Baksteen voor "gewoon metselwerk"

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedraagt 1,050 miljoen m³ en vertegenwoordigt 53,6% van het totale productievolume. De gewone bakstenen zijn zowel volle bakstenen als snelbouwbakstenen. Snelbouwbaksteen beslaat het grootste aandeel in de productie.Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.

Gevelbaksteen

De productie van 908.000 m³ gevelbaksteen vertegenwoordigt 46,4% van de totale productie. Gevelbaksteen is ook in twee soorten onderverdeeld : strengpersgevelsteen en handvorm.In 2015bereikte strengpersbaksteen een productie van 130.000 m³. De productiehoeveelheid van handvormbaksteen bedroeg 778.000 m³.

Uitvoer / Exportation

De uitvoer bedraagt 473.000 m³, wat 24% van de totale productie betekent. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden. Het invoercijfer kende een daling tegenover vorig jaar; 99.000 m³ werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 21% van de uitvoer.

   Download het jaarverslag 2015 van de baksteenindustrie