NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • Werken in de sector

De baksteensector levert een bijdrage aan de versterking van de lokale economie. Een belangrijke locale economie heeft zich gevestigd rond de productie van keramische bouwmaterialen.

Verschillende initiatieven werden en worden ondernomen om het sociaal welzijn te bevorderen : arbeidsvoorwaarden, opleiding en vorming, diversiteit en gelijke kansen, veiligheid en gezondheid, …