NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • De sector in cijfers

De totale Belgische baksteenproductie in 2019 bedroeg 2,529 miljoen ton. De totale productie bleef hiermee praktisch op hetzelfde niveau als 2018.

Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

Baksteen voor "gewoon metselwerk"

Bakstenen voor “gewoon metselwerk” zijn volle bakstenen en geperforeerde bakstenen (snelbouw). Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedroeg 942.000 ton. Het betreft hier enkel de productie van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2019 niet geproduceerd.

 

Gevelbaksteen

De totale productie van gevelbaksteen bedroeg 1.587.000 ton.

We maken het onderscheid tussen twee types gevelbaksteen : strengpersgevelsteen en handvormgevelsteen. In 2019 werd 191.000 ton strengpersgevelsteen geproduceerd. De productiehoeveelheid handvormgevelsteen bedroeg 1.396.000 ton.

 

Baksteenstrips

In onze sector is een uitgebreid gamma baksteenstrips ter beschikking, geproduceerd volgens verschillende productieprocessen. Deze baksteenstrips kennen hun toepassing in diverse concepten in nieuwbouw en in renovatie. De productie van baksteenstrips kende in 2019 een verdere groei tot 630.359 m², een toename met 27% ten opzichte van 2018.

 

Uitvoer / Invoer

De uitvoer bedroeg 808.143 ton, wat 32% van de totale productie betekent. Het Verenigd Koninkrijk blijft het belangrijkste exportland. Andere belangrijke exportlanden zijn Nederland, Duitsland en Frankrijk. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden.


De invoer kende een toename tegenover vorig jaar, 202.000 ton werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 8 % van de Belgische productie.

   

Download het jaarverslag 2019 van de baksteenindustrie.