NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • De sector in cijfers

Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

Baksteen voor "gewoon metselwerk"

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedroeg 969.000 m³ en vertegenwoordigt 49,9% van het totale productievolume. Het betreft hier de productie van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2018 niet geproduceerd.

 

Gevelbaksteen

De productie van 974.000 m³ gevelbaksteen vertegenwoordigt 50,1% van de totale productie. We maken het onderscheid tussen twee types gevelbaksteen: strengpersgevelsteen en handvormgevelsteen. In 2018 werd 133.000 m³ strengpersgevelsteen geproduceerd. De productiehoeveelheid handvormgevelsteen bedroeg 841.000 m³.

 

Baksteenstrips

In onze sector is een uitgebreid gamma baksteenstrips ter beschikking, geproduceerd volgens verschillende productieprocessen. Deze baksteenstrips kennen hun toepassing in diverse concepten in nieuwbouw en in renovatie. In 2018 bedroeg de productie van baksteenstrips 495.779 m².

 

Uitvoer / Invoer

De uitvoer bedroeg 661.000 m³, wat 34% van de totale productie betekent. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden.

De invoer kende een toename tegenover vorig jaar, 126.000 m³ werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 6,48% van de Belgische productie.

   

Download het jaarverslag 2018 van de baksteenindustrie.