NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • De sector in cijfers

 

Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

Baksteen voor "gewoon metselwerk"

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedraagt 1,065 miljoen m³ en vertegenwoordigt 54,95% van het totale productievolume. Het betreft hier de productie van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2017 niet geproduceerd.

 

Gevelbaksteen

De productie van 873.000 m³ gevelbaksteen vertegenwoordigt 45,05% van de totale productie. Gevelbaksteen is ook in twee soorten onderverdeeld : strengpersgevelsteen en handvorm. In 2017 bereikte strengpersbaksteen een productie van 114.000 m³. De productiehoeveelheid van handvormbaksteen bedroeg 759.000 m³.

 

Uitvoer / Invoer

De uitvoer bedroeg 559.000 m³, wat 28,8% van de totale productie betekent. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden.

De invoer kende een toename tegenover vorig jaar, 117.000 m³ werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 6,03% van de Belgische productie.

   

Download het jaarverslag 2017 van de baksteenindustrie.