NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • Werken in de sector

De baksteensector en in het bijzonder de productie van keramische bouwmaterialen levert een bijdrage aan de versterking van de lokale economie. 

Verschillende initiatieven werden en worden ondernomen om het sociaal welzijn te bevorderen : arbeidsvoorwaarden, opleiding en vorming, diversiteit en gelijke kansen, veiligheid en gezondheid, milieu, etc.

Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan de tewerkstelling van risicogroepen, aan het werken met innoverende en duurzame technieken, etc.