NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

De baksteensector draagt zonder twijfel bij aan de versterking van de lokale economie.

Inderdaad, de productie blijft lokaal verankerd en zorgt zo ook voor indirecte werkgelegenheid.

Er wordt echt geïnvesteerd in het duurzaam maken van de lokale activiteit. De sector stelt mensen tewerk vanuit de omgeving. De steenbakkerijen bevinden zich niet in de grootsteden zoals Brussel of Antwerpen. En dat is prima, want een korter of filevrij traject woon-werkverkeer staat steeds meer bekend als een factor voor een goede work-life balans!