NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • DOWNLOADS
  • Technische artikels

Download de technische artikels verschenen in 'Bouwen met Baksteen' :

Verschillende "technische" eisen voor de verschillende "types "projecten - BMB 185 - maart 2024

Claustraverband - BMB 184 - december 2023

Een “zelfde” energieprestatiecertificaat voor alle woningtypes in België? - BMB 183 - september 2023

Zouden we niet beter allemaal dezelfde technische taal spreken? - BMB 182 - juni 2023

Stand van zaken regelgeving, normering en technische specificaties - BMB 181 - maart 2023

Vernieuwde akoestische norm voor woongebouwen - BMB 180 - december 2022

Wijziging Belgische brandregelgeving - BMB 179 - september 2022

75 jaar Baksteenfederatie - BMB 178 - juni 2022

Enkele aandachtspunten bij de toepassing van smallere gevelbakstenen - BMB 177 - maart 2022

Innovaties en toekomstgerichte bouwsystemen …”Future proof” met keramische materialen - BMB 176 - december 2021

Hergebruik van bakstenen : welk kader toepassen? - BMB 175 - september 2021

Renoveren met keramische bouwmaterialen - BMB 174 - juni 2021

Circulariteit in de bouw ... HET onderwerp van 2021 - BMB 173 - maart 2021

Productnormen en classificatie van baksteen door de jaren heen - BMB 172 - december 2020

Het bepalen en verklaren van de druksterkte van een baksteen door de jaren heen - BMB 171 - september 2020

Een historiek van dragend metselwerk - BMB 170 - juni 2020

Een reis doorheen de tijd - BMB 169 - maart 2020

Stand van zaken regelgeving, normering en technische specificaties - BMB 168 - december 2019

Baksteenstrips - BMB 167 - september 2019

Akoestische criteria gebouwen : evolutie normatief kader - BMB 166 - juni 2019

Technische en normatieve actualiteit in 2019 - BMB 165 - maart 2019

Brandreactie en brandweerstand - BMB 164 - december 2018

De afstand tussen verticale bewegingsvoegen in gevelmetselwerk - BMB 163 - september 2018

'totem' : Evaluatie van de milieuprestatie van gebouwen - BMB 162 - juni 2018

Actualiteit : KB betreffende Technische Specificaties - BMB 161 - maart 2018

Nieuw licht op het (on)esthetisch verschijnsel vergipsing van gevelmetselwerk - BMB 160 - december 2017

De ene lambda-waarde is de andere niet - BMB 158 - juni 2017

Normative en technische actualiteit in 2017 - BMB 157 - maart 2017

Het bepalen en verklaren van de vorsweerstand van bakstenen - BMB 156 - december 2016

Primaire en late uitbloeiingen - BMB 155 - september 2016

Verf op metselwerk - BMB 153 - maart 2016

Het uitzicht van gevelmetselwerk : gevelstenen en voegdiktes - BMB 152 - december 2015

Hechtsterkte : synergie tussen metselstenen en mortel - BMB 151 - september 2015

Kwaliteit, normen en certificatie - BMB 150 juni 2015

Innovatie : met baksteen ben je alsmaar meer IN! - BMB 149 - maart 2015

Akoestiek (2) - BMB 147 - september 2014

Bescherming van metselwerk - BMB 146 - juni 2014

Akoestiek - BMB 145 - maart 2014

Concepten van prefabelementen in de keramische sector - BMB 143 - september 2013

De bouwproductenverordening : prestatieverklaring en CE markering - BMB 142 - juni 2013

Het harmonieus laten samengaan van energieprestatie en esthetiek - BMB 140 - december 2012

Het gebruik van onze rekenmodule voor de berekening van een op druk belaste (ongewapende) metselwerkwand - BMB 136 - december 2011

Berekening van ongewapend metselwerk onderworpen aan verticale belastingB - BMB 135 - september 2011

Technische eisen voor het ontwerpen, berekenen en uitvoeren van het metselwerk : Eurocode 6 - Eurocode 8 - STS 22 - BMB 134 - juni 2011

Baksteen : de perfecte combinatie van traditie en innovatie - BMB 131 - juni 2010