NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • Milieu- en energiebewust produceren

Het productieproces van bakstenen heeft zoals de meeste processen een invloed op het milieu. De keramische sector heeft hier echter zeer veel aandacht voor en stelt alles in het werk om emissies naar lucht, bodem en water tot een minimum te herleiden. Eveneens wordt aandacht besteed aan de manier van omspringen met energie

Bedrijven hebben in het verleden reeds talrijke maatregelen genomen om de milieu-impact te verminderen. Dit zowel spontaan en uit overtuiging als op basis van de specifieke milieureglementering.