NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • Milieu- en energiebewust produceren

Het productieproces van baksteen heeft zoals de meeste processen een invloed op het milieu. De keramische sector heeft hier echter zeer veel aandacht voor en stelt alles in het werk om zo milieubewust mogelijk te produceren. Zo worden emissies naar lucht, bodem en water tot een minimum herleid. Eveneens wordt aandacht besteed aan de manier van omspringen met energie.

Niet enkel milieu- en energiebewust produceren is van belang in de baksteensector. Men denkt ook op lange termijn: de realisatie van duurzame gebouwen is het doel. Baksteen met al zijn eigenschappen speelt hierin een belangrijke rol.

Bedrijven hebben in het verleden reeds talrijke maatregelen genomen om de milieu-impact te verminderen. Dit zowel spontaan en uit overtuiging, vastgelegd in een energieconvenant, als ook op basis van specifieke milieureglementering.

Via de keuzemogelijkheden hieronder kan u op elk van deze aspecten verder inzoomen.