NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Waarom eigenlijk wordt een baksteen gebakken? Het bakproces is de laatste fase in het productieproces van keramische bouwmaterialen. Hierdoor verwerft het product zijn karakteristieke technische eigenschappen: lange levensduur, mechanische weerstand, weerstand tegen de klimatologische omstandigheden (vorst, regen, …), …
Nadat de stenen werden gedroogd worden zij dus nog gebakken op een temperatuur van ongeveer 1000°, volgens een bakcurve die specifiek is voor ieder product, afhankelijk van de soort grondstof, het formaat, de kleur, …

Deze energie die nodig is voor de fabricage van keramische materialen is zeer gering wanneer men deze gaat vergelijken met de hoeveelheid energie die nodig is om een huis te verwarmen gedurende de "gebruiksfase". Bovendien zijn bakstenen een massief materiaal en spelen zij, in tegenstelling tot de lichte materialen, dankzij hun thermische inertie, de rol van regulator en zorgen zijn voor een aangenaam binnenklimaat zowel in de winter als in de zomer.

In een globale visie omtrent de energieproblematiek mag men zich zeker niet beperken tot de initiële energie, nodig voor de productie. Elementen die hierbij mee in rekening moeten worden gebracht zijn het energieverbruik ingevolge het transport van grondstoffen en afgewerkte materialen en het feit dat baksteen en dakpannen een zeer lange levensduur hebben.