NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Klei wordt omgevormd tot een keramisch product doordat men het bakt in een oven aan hoge temperaturen. De baksteensector stelt echter alles in het werk om de energie die daarvoor nodig is zoveel mogelijk te beperken.

Alle Belgische steenbakkerijen gebruiken aardgas als energiedrager. De hoeveelheid CO2 per GJ is in het geval van aardgas veel lager dan bij andere brandstoffen zoals fuel of steenkool.

Bovendien wordt de warmte die vrijkomt tijdens het bakproces volledig gerecupereerd en aangewend voor het drogen van de stenen.

 

Een halvering van het energieverbruik

In 40 jaar werd het energieverbruik door verschillende maatregelen gehalveerd voor een gelijkwaardig productievolume (binnen het productgamma hadden wel wat verschuivingen plaats). Het specifiek energieverbruik, voor de totaliteit van de productie, daalde met ongeveer 40%.

Bovendien heeft de sector sinds 2002 in Vlaanderen en 2005 in het Waals Gewest een vrijwillig engagement aangegaan om de energieëfficientie nog te verbeteren. Dit engagement werd vastgelegd in een energieconvenant.