NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Vrijwillig engagement van de keramische sector

De reductie van het energieverbruik is steeds belangrijk geweest in de baksteensector en zal dit ook blijven in de toekomst.

 

Energieconvenant

Sinds 2005 heeft de sector zich geëngageerd in een vrijwillig akkoord om de energieprestatie te verbeteren en de CO2 emissie te verminderen, en dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Deze reductie slaat op de specifieke emissies, dit is per ton product. Dit engagement werd vastgelegd in een convenant.

Zo heeft in Vlaanderen ieder bedrijf zich geëngageerd om een individueel actieplan uit te voeren. Op die manier wil men dat zoveel mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De toegetreden ondernemingen dragen daarmee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen.

Meer info: www.ebo-vlaanderen.be (EBO energiebeleidsovereenkomst)

In Wallonië wordt een andere werkwijze toegepast en voorziet een sectorale overeenkomst een verbeteringsobjectief tegen het jaar 2020.

Meer info:energie.wallonie.be/accord de branche.