NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Het rationeel energieverbruik is reeds decennialang een dagdagelijkse bekommernis van de bedrijven uit de sector. De reductie van het energieverbruik is steeds belangrijk geweest en zal dit ook blijven in de toekomst.De sector zal zich blijven inzetten voor een verdere reductie van het energieverbruik en zo ook de emissie van broeikasgassen.

Sinds 2005 heeft de sector een vrijwillig engagement aangegaan om de energieefficientie nog te verbeteren. Dit engagement werd vastgelegd in een convenant.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië heeft de sector zich geëngageerd in een vrijwillig akkoord om de energieprestatie te verbeteren en de CO2 emissie te verminderen. Deze reductie slaat op de specifieke emissies, dit is per ton product.

Zo heeft in Vlaanderen ieder bedrijf zich geëngageerd om een individueel actieplan uit te voeren. Meer informatie : www.ebo-vlaanderen.be EBO (EBO energiebeleidsovereenkomst).

In Wallonië wordt een andere werkwijze toegepast en voorziet een sectorale overeenkomst een verbeteringsobjectief tegen het jaar 2020. Meer info : energie.wallonie.be/accord de branche