NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Meer info over het sectoraal charter 'Eco-formaten'

"De Belg heeft een baksteen in de maag." Dit oude gezegde vat goed samen hoe ons product verankerd is in de Belgische architectuur. Baksteen, een eeuwenoud, duurzaam, natuurlijk materiaal is geëvolueerd naar een waaier van verschillende innovatieve en nieuwe baksteenproducten.

De Belgische Baksteenfederatie groepeert 12 ondernemingen in 22 productievestigingen in België. Onze beroepsfederatie wil haar leden adviseren en ook de gezamenlijke belangen vertegenwoordigen en verdedigen. Wij zetten ons in voor de duurzame economische, sociale en milieubewuste groei van onze sector.

 

Als Baksteenfederatie dragen wij graag ons steentje bij aan de Green Deal Wilde Bestuivers in de ontginningssector. 

 

Thema’s in de kijker