NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Klei is de basisgrondstof voor baksteen en is een lokaal product. Steenbakkerijen zijn dan ook gevestigd dichtbij de ontginningsgebieden om het transport zoveel mogelijk te beperken.

Bovendien wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van watergebonden transport voor zowel grondstoffen als afgewerkte producten. Transport via water heeft een veel lagere CO2 uitstoot dan transport over de weg.

Door actief mee te werken aan ecologischere transportmogelijkheden en aan ontwikkelingen op vlak van watergebonden transport, willen de bedrijven hun steentje bijdrage aan de modal shift in de bouw die een oplossing kan bieden voor congestie en emissie-reducties van vervuilende stoffen.