NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Baksteen is een “lokaal” product, vervaardigd uit grondstoffen uit eigen bodem. Op geringe afstand van de bouwwerven is er wel een steenbakkerij zodat ook het transport zowel van grondstoffen als van afgewerkte producten tot een minimum wordt beperkt.

Bedrijven uit de sector maken daar waar mogelijk meer en meer gebruik van watergebonden transport voor grondstoffen en afgewerkte producten.

Door het ontwikkelen en meewerken aan meer milieuvriendelijke transportmogelijkheden en door investeringen en vernieuwingen op het vlak van watergebonden transport, willen de bedrijven hun steentje bijdrage aan de modal shift in de bouw die een oplossing kan bieden voor congestie en emissie-reducties van vervuilende stoffen.