NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Een CO2-arme en grondstoffen-efficiënte toekomst uitbouwen is een enorme uitdaging. De bijdrage van de keramische industrie gaat uit van de levenscyclusbenadering. Zij produceert producten met een zeer lange levensduur en wenst dan ook blijvend te investeren in verbetering van haar processen, producten en waardeketen. Meer info over de Vlaamse Klimaattop vind je hier.

 

Energie-efficiënte productieprocessen

De Baksteenfederatie en haar leden onderschrijven de routekaart die de Europese keramische sector heeft opgemaakt richting 2050. Deze omvat voor de Europese keramische industrie wat zij in 2050 maximaal aan emissiereductie kan bereiken maar biedt ook inzicht in de daartoe vereiste (beleids-)maatregelen en zowel de bekende als de onbekende doorbraaktechnologieën die hiervoor nodig zijn. De sector heeft zich sinds de start ook vrijwillig geëngageerd. Welke maatregelen er concreet genomen worden vind je hier.

 

Bouwen en verbouwen

Daarnaast ondersteunt de Baksteenfederatie en haar leden ook het Renovatiepact van de Vlaamse Overheid. De baksteensector is over de jaren geëvolueerd van producent van keramische bouwmaterialen naar een voorloper in innovatieve bouwoplossingen voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen (concepten voor lage-energiewoningen en BEN-woning, na-isolatiesystemen,..). Tevens wordt actief ingezet op dematerialisatie (minder en duurzamere grondstoffen en energiebronnen) voor dunnere en lichtere producten.

 

Watergebonden transport

Bedrijven uit de sector willen verder blijven werken aan de modal shift naar de binnenvaart in de bouwsector die een oplossing kan bieden voor de congestie en de CO2-reductie van het transport.