NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Vestiging dichtbij de ontginningsplaats

Zo goed als elke steenbakkerij beschikt over een eigen klei- of leemgroeve. De bedrijven vestigden zich vlakbij de groeve waar de grondstoffen worden ontgonnen. Deze grondstoffen worden rechtstreeks via een transportband of met dumpers tot in de productiehallen aangevoerd. Zo heeft de grondstoffenbevoorrading heel weinig impact op het milieu en veroorzaakt het ook geen enkele belasting op het verkeer. 

Wat de grondstoffen betreft die niet lokaal worden ontgonnen (nodig om bepaalde eigenschappen van het eindproduct te bekomen (zie hier voor meer info), blijft ook hier impact van het transport minimaal aangezien het gaat om zeer korte afstanden en bovendien gaat het maar over beperkte hoeveelheden die worden bijgemengd bij de lokale basisgrondstof.

De bedrijven uit de sector maken daar waar mogelijk meer en meer gebruik van watergebonden transport voor grondstoffen en afgewerkte producten.

Een lange-termijnplanning op het gebied van natuurlijke rijkdommen (in dit geval klei en leem) is van vitaal belang voor de baksteensector. Enkel wanneer zekerheid wordt geboden wat grondstoffenvoorziening betreft kan de sector verder blijven gedijen en de nodige investeringen doen om de toekomst veilig te stellen. Zo kijkt men bijvoorbeeld meer en meer naar circulaire alternatieven.

Ook de nabestemming van ontginningsgebiedwordt van bij het begin zeer duidelijk bepaald.