NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Praktisch elke steenbakkerij  beschikt over een eigen klei- of leemgroeve. De bedrijven vestigden zich vlakbij de groeve waar de grondstoffen worden ontgonnen. Deze grondstoffen worden rechtstreeks via transportband of met dumpers tot in de productiehallen aangevoerd. Zo heeft de grondstoffenbevoorrading heel weinig impact op het milieu en veroorzaakt het ook geen enkele belasting op het verkeer.

Wat de grondstoffen betreft die niet lokaal worden ontgonnen (nodig om bepaalde eigenschappen van het eindproduct te bekomen) blijft ook hier impact van het transport beperkt aangezien het gaat om zeer beperkte afstanden en bovendien gaat het maar over beperkte hoeveelheden die worden bijgemengd bij de lokale basisgrondstof.

Bovendien maken de bedrijven uit de sector daar waar mogelijk meer en meer gebruik van watergebonden transport voor grondstoffen en afgewerkte producten.

Een lange termijnsplanning op het gebied van natuurlijke rijkdommen (in dit geval klei en leem) is van vitaal belang voor de baksteensector. Enkel wanneer zekerheid wordt geboden wat grondstoffenvoorziening betreft kan de sector verder blijven gedijen en de nodige investeringen doen om de toekomst veilig te stellen.