NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

De basisgrondstof: klei

Klei is de basisgrondstof voor keramische bouwmaterialen. Een natuurlijke grondstof bij uitstek. Onder “klei” rekenen we ook leem en schieferklei.

Klei wordt ontgonnen in een ontginningsgebied en is alomtegenwoordig in onze ondergrond, ook al verschillen de eigenschappen naar gelang de geologisch herkomst. België wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan afzettingen van klei. Het ene type klei leent zich voor de fabricatie van een bepaald product, een ander type van klei of leem leent zich dan weer beter voor de fabricatie van een ander soort product : bakstenen of dakpannen, gevelstenen of snelbouw, strengperssteen of handvorm...

 

Toevoegingen van alternatieve natuurlijke grondstoffen

Om bij de vormgeving de juiste plasticiteit of om de beste technische eigenschappen van het eindproduct te bekomen is het vaak aangewezen secundaire grondstoffen toe te voegen aan de basisgrondstof. Dit zijn dan hoofdzakelijk eveneens natuurlijke grondstoffen die hiervoor worden aangewend, zoals kleisoorten uit andere groeves (in beperkte hoeveelheid), schiefer, zand,...

Om bepaalde kleurschakeringen in gevelsteen te bekomen kunnen ook minerale oxiden worden toegevoegd.

Om de ontginning van primaire grondstof klei zo beperkt mogelijk te houden,wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alternatieven voor klei. Indien beschikbaar en geschikt worden gronden afkomstig van infrastructuur- of bouwwerken ingezet in het grondstoffenmengsel.

In een circulaire wereld worden zoveel mogelijk reststromen ingezet, zo ook in de baksteensector.

In sommige gevallen worden er ook grondstoffen toegevoegd zoals houtzaagsel, papiervezel, inerte materialen. Deze zorgen voor essentiële product-technische eigenschappen maar dragen ook bij aan een drastische vermindering van schadelijke luchtemissies tijdens het bakproces.