NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Een ontginning van klei en leem is een tijdelijke activiteit. Nadat de grondstoffen werden ontgonnen wordt de eindafwerking gerealiseerd die moet toelaten om aan het gebied de definitieve bestemming te geven, de zogenaamde nabestemming.  Deze nabestemming wordt in de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd.

Natuur en landbouw zijn de voornaamste nabestemmingen, maar ook recreatie, industrie- en woongebied komen voor als nabestemming.  De heraanleg van de sites en de realisatie van de nabestemming kan tot een meerwaarde leiden en gebeurt in samenspraak met de betrokken actoren.

In geval de ontginning gelegen is in een ontginningsgebied waarvan de nabestemming landbouw is, moeten de voorschriften van de code van goede praktijk (download) voor de kwaliteitsvolle heraanleg van een ontginning in functie van landbouw gevolgd worden.

Ook een nabestemming natuur vraagt een kwaliteitsvolle inrichting die de ontwikkeling van natuur moeten toelaten.