NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Installaties op aardgas

Alle Belgische steenbakkerijen gebruiken aardgas als energiedrager. De hoeveelheid CO2 per GJ is in het geval van aardgas veel lager dan bij andere brandstoffen zoals fuel of steenkool.

 

Geen warmte gaat verloren

Keramische bouwmaterialen en energieverspilling gaan niet samen.
Dit geldt evenzeer voor de recuperatie van warmte. De warmte die vrijkomt tijdens het bakproces wordt volledig gerecupereerd en aangewend voor het drogen van de stenen.

 

Belangrijke besparingen

In 40 jaar werd het energieverbruik door verschillende maatregelen gehalveerd voor een gelijkwaardig productievolume (binnen het productgamma hadden wel wat verschuivingen plaats). Het specifiek energieverbruik, voor de totaliteit van de productie, daalde met ongeveer 40%.

Bovendien heeft de sector sinds 2002 in Vlaanderen en 2005 in het Waals Gewest een vrijwillig engagement aangegaan om de energieefficientie nog te verbeteren. Dit engagement werd vastgelegd in een convenant.