NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • DUURZAAMHEID en CIRCULARITEIT
  • Circulariteit
  • "Niets gaat verloren, alles wordt gecreëerd, alles wordt getransformeerd"

"Niets gaat verloren, alles wordt gecreëerd, alles wordt getransformeerd"

De sector heeft niet gewacht tot de circulaire economie het nieuwe stokpaardje van Europa en de lokale autoriteiten werd om circulariteit een centrale plaats te geven in zijn ontwikkeling en zijn productassortiment. Een speler zijn in een economie die gebaseerd is op een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen, rekening houden met het milieu en producten met een zeer lange levensduur aanbieden... dat is wat de bedrijven in de keramische sector drijft. 

De overgrote meerderheid van de baksteen- en dakpanfabrieken is gevestigd in de nabijheid van de kleiafzettingen, waardoor de impact van het transport van basisgrondstoffen aanzienlijk wordt beperkt. De andere primaire en secundaire grondstoffen zijn eveneens afkomstig uit België of de buurlanden.

Bovendien volgt de sector een "anti-verspilling" -benadering door zoveel mogelijk materiaalstromen te gebruiken die anders gedoemd zouden zijn om verloren te gaan of veroordeeld zouden zijn tot minder hoogwaardig gebruik. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van klei en leem afkomstig van infrastructuurwerken. Het fabricageproces tolereert ook geen enkel verlies van grondstoffen, aangezien in elke fase (vormen, drogen, bakken) productieafval systematisch opnieuw in de grondstoffenmix wordt verwerkt.

Het waterverbruik wordt ook geoptimaliseerd door een waterrecuperatiesysteem in een gesloten circuit.

Het drogen en bakken van keramische producten maakt de sector energie-intensief, in het bijzonder door het gebruik van aardgas. Het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen staat centraal in de verdere ontwikkeling van de sector die zich voluit wil inzetten voor de energietransitie. Hoewel er al verschillende technologieën worden toegepast ter optimalisatie van de productie-installaties of voor de productie/gebruik van hernieuwbare elektriciteit, onderzoekt de sector momenteel andere mogelijkheden om de energie-, klimaat- en ecologische voetafdruk van zijn producten verder te verminderen.

De sector is ook begonnen met de dematerialisatie van zijn producten (waarbij dezelfde functie wordt gegarandeerd met dunnere producten), waardoor het gebruik van grondstoffen en energie aanzienlijk kan worden verminderd.