NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • DUURZAAMHEID en CIRCULARITEIT
  • Circulariteit
  • Renovatie ... een nieuw leven voor onze gebouwen

Renovatie... een nieuw leven voor onze gebouwen

De energierenovatie van onze gebouwen vormt één van de grootste uitdagingen waar België voor staat. Ons woningpark behoort immers tot de slechtst presterende in Europa. De drie gewesten van ons land hebben dan ook beslist om dit probleem ten gronde aan te pakken. In de verschillende gewestelijke renovatiestrategieën hebben ze op het vlak van de energieprestaties van het bestaande woningpark enkele heel ambitieuze langetermijndoelstellingen geformuleerd.

Renovatie gaat echter veel verder dan alleen maar energierenovatie. Het kan bijvoorbeeld een geschikt moment zijn om een gebouw helemaal opnieuw te herontwerpen en een tweede leven te geven. Zo krijgt het gebouw bijvoorbeeld een nieuwe volumetrie door horizontale of verticale uitbreidingen. Renovatie biedt ook een gelegenheid voor het creëren van een nieuwe, strakke look voor gevels, onder meer voor woningen.

Vroegere baksteengebouwen zijn vaak erg geschikt voor renovatie. Het metselwerk kan geheel of gedeeltelijk behouden blijven, wat één van de circulariteitsaspecten is. Ook nieuwe baksteenmaterialen spelen hierbij een rol, meer bepaald wanneer men ervoor kiest de oude constructies af te breken en (gedeeltelijk) beter te verbouwen tot goed presterende gebouwen.

Elk renovatieproject is uniek, maar de voorbeelden die in het nummer 2/2021 van Bouwen met Baksteen in de kijker staan, hebben één punt gemeen: ze steunen zowel letterlijk als figuurlijk op baksteen. Nadat de architecten zich verzekerd hadden van de technische restkwaliteit van het metselwerk, konden ze zoveel mogelijk gebruik maken van wat er reeds bestond. De kaarten werden herschikt om de gebouwen aan te passen aan de huidige comfortnormen en technische prestaties. Hier en daar geeft de combinatie van oud metselwerk en nieuwe elementen trouwens een extra cachet aan het ganse project.

Download de publicatie Bouwen met Baksteen 174 - juni 2021

Download het technische artikel 'Renoveren met keramische materialen' - juni 2021