NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Bakstenen hergebruiken

Boomse steen, machinesteen, veldoven steen, klampsteen, paepesteen... zoveel oude benamingen die heel bekend klinken in de oren van baksteenliefhebbers.

Naarmate de circulaire economie terrein wint, is het hergebruik van deze oude bakstenen "booming". Sinds een jaar of tien zijn we echter getuige van een hernieuwde interesse in hergebruikte materialen bij bepaalde architecten en bouwheren en de opkomst van een meer hedendaagse architectuur in hergebruikte baksteen. Toegegeven, dit blijft een nichemarkt, maar de trend groeit genoeg om de vraag te stellen naar het behoud van de prestaties van deze materialen, de toepassingen waarin ze kunnen worden hergebruikt en onder welke voorwaarden.

Gespecialiseerde bedrijven consolideren hun ervaring, die een zeer belangrijk element is bij het begeleiden van beslissingen zowel met betrekking tot de technische en economische haalbaarheid van het demonteren van oud metselwerk, als met betrekking tot advies voor de nieuwe toepassing van deze recuperatiematerialen. Om ervoor te zorgen dat hergebruik doorsijpelt onder alle belanghebbenden in de bouwwereld, zal het vertrouwen in deze materialen moeten worden verhoogd, met name in vergelijking met nieuwe materialen waarvoor een zeer strikt normatief kader geldt en voor dewelke de aangegeven kenmerken zeer homogeen zijn.

Moeten we hetzelfde niveau van eisen (testen, certificatie, prestaties) hebben zoals voor nieuwe materialen of moeten we een meer empirische benadering aanvaarden? Het debat blijft open ... Vind meer informatie in ons technische artikel gewijd aan dit onderwerp.

Het nummer 3/2021 van Bouwen met Baksteen maakt deel uit van onze serie die gewijd is aan de vele aspecten van circulariteit en biedt een reeks projecten die gebruik maken van recuperatiestenen in verschillende toepassingen: gevelmetselwerk, dragend metselwerk, opvulmetselwerk, vloeren, enz. met hergebruik in situ of ex situ.