NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Dat keramische materialen duurzaam zijn, hoeft niet te verwonderen wanneer men het straatbeeld bekijkt. Statistieken uit de kadaster tonen aan dat meer dan 30% van ons woningbestand dateert van voor 1930.

Toch moeten we een onderscheid maken tussen de mogelijke levensduur van een gebouw (hoe lang een gebouw in theorie stabiel kan blijven), en zijn werkelijke levensduur. Zo worden veel gebouwen, nog voor het einde van hun theoretische levenstermijn, reeds afgebroken. Dit kan gebeuren omwille van comforteisen, nieuwe normen, hertekende stratenplannen of esthetische vereisten van de huidige tijdsgeest. Met andere woorden, de technische kwaliteit van keramische bouwmaterialen wordt vaak niet ten volle benut.

De kunst is om veranderingsgericht te ontwerpen. Daarbij wordt een nieuwbouw gezet met het oog op toekomstige vereisten, die morgen anders zullen zijn dan vandaag. Door het gebruik van geprefabriceerde of demonteerbare bouwsystemen kan men eventuele toekomstige grondige renovaties vermijden, wat de duurzaamheid van het hele bouwproces ten goede komt.

Enkel op die manier wordt de werkelijke levensduur verlengd en komt de duurzaamheid van keramische materialen volledig tot hun recht.