NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Recyclage

Sinds een tiental jaar worden bakstenen die afkomstig zijn van afbraakwerven gerecycleerd. Vandaag is dit het geval voor meer dan 95 % van het afval van afbraakwerken. De bakstenen worden gereduceerd tot granulaten in breekinstallaties, waarna ze gebruikt worden voor funderingswerkzaamheden.

Een ander recyclageproduct van baksteen is de rode “gemalen baksteen” die gebruikt wordt voor het bekleden van tennisvelden.

Keramische producten passen ook perfect in het “Cradle to Cradle” concept: na gebruik kan men ze veilig hergebruiken of recycleren. De “rode fractie” van het bouw- en sloopafval kan als grondstof worden ingezet in de productie van binnenmuursteen.

 

Hergebruik

Op kleine schaal worden in bepaalde afbraakbedrijven de bakstenen ontmanteld en ontdaan van mortelresten.  Deze kunnen dan opnieuw toegepast worden voor restauratie of voor gebruik in nieuwe gebouwen die hierdoor een bijzonder karakter krijgen.

Alhoewel momenteel het hergebruik van bakstenen en dakpannen nog beperkt is, verwachten we de komende jaren meer en meer een selectieve afbraak van gebouwen.