NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Keramische bouwmaterialen vormen een belangrijk onderdeel van ons collectief patrimonium. Baksteen en dakpannen zijn alomtegenwoordig in onze dorpen en steden.

Statistieken uit de kadaster tonen aan dat meer dan 30% van ons woningbestand dateert van voor 1930.

Het uitgebreide aanbod aan keramische bouwmaterialen laat toe om ze perfect te integreren in het lokale architecturale kader, zowel in harmonie als in contrast! Baksteen maakt de verbinding tussen het architecturale patrimonium en de bebouwde omgeving van de 21ste eeuw.