NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • DUURZAAMHEID
  • Levenscyclus

De bedrijven uit onze sector krijgen te maken met een uitgebreid gamma aan problematieken, op het gebied van de primaire en alternatieve grondstofvoorziening, het milieu- en energiebewust productieproces, het afleveren van producten die beantwoorden aan de hoogste eisen op gebied van energieprestatie tot en met de recyclage of hergebruik van de materialen.

Om hun activiteit te bestendigen, moeten de bedrijven deze thema’s over de ganse levenscyclus van de keramische materialen in overweging nemen.