NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Hoewel het ook een baksteen is, worden aan straatsteen uit gebakken klei een aantal verschillende eisen gesteld. Straatstenen worden immers wegens hun toepassing zwaarder belast dan bakstenen die in een wand vermetst worden. Zo liggen zij gedurende lange perioden in water en krijgen zij al dan niet zware verkeersbelastingen te verwerken. In de praktijk worden ze aangeduid met de term "kleiklinkers", terwijl de norm de term "straatbaksteen" gebruikt.

De aanleg van paden, een terras, de oprit, tuindecoratie,… het vormt vaak het orgelpunt van het project waarvan zovele bouwlustigen hebben gedroomd. Bouwheren hebben een voorliefde voor straatklinkers in gebakken aarde omdat zij hiermee aan hun woning die “finishing touch” kunnen geven die zij anders nooit zouden kunnen bereiken.

In sommige gevallen wordt gekozen voor dezelfde kleur als het gevelmetselwerk in andere gevallen echter kiest men resoluut voor tinten die sterk contrasteren. Wat de keuze ook moge zijn aan de voorliefde voor straatbakstenen valt moeilijk te weerstaan.

Daar waar het gebruik van straatbakstenen vroeger beperkt bleef tot huis- en tuintoepassingen merken we dat straatbakstenen steeds meer worden toegepast in openbare werken of private bouwprojecten van grotere omvang. Ontwerpers van projecten die het principe van duurzaamheid ter harte nemen kiezen voor straatbakstenen omwille van de perfecte harmonie tussen technische en esthetische aspecten.

Niet alleen omwille van hun duurzaamheid zijn straatbakstenen gegeerd, ook kleurbestendigheid, hun bestandheid tegen de vele vormen van verkeer (stabiliteit, slijtvastheid, geluidsarm)… zijn eens zoveel redenen om te kiezen voor straatbakstenen.

Straatbakstenen geven ook steeds bijzonder goed uitdrukking aan de eigenheid van de plaats. Dit traditioneel materiaal past zowel in een klassiek als in een modern geheel en biedt aan de ontwerpers de ruimste creatieve mogelijkheden.

Kleinformatige straatbakstenen bieden de mogelijkheid om zowel met de legverbanden als met de decoratieve elementen de meest originele effecten te bereiken. Met combinaties van materialen en kleuren worden ruimtes gecreëerd, rijk aan variatie. Het ene ontwerp is eerder sober, een ander is veeleer gewaagd.

Klassiek of modern steeds wordt een project in straatklinkers gekenmerkt door een aangenaam en warm gevoel, het gevoel van natuurlijkheid.