NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Combinatievloeren

Combinatievloeren uit gebakken aarde zijn samengesteld uit balken en vulstenen. De balken zijn voorgespannen en bestaan uit een betonnen kern waarin zich de voorspandraden bevinden. Dit beton is omgeven door een U vormige zone uit gebakken aarde. De vulstenen zijn eveneens gemaakt uit gebakken aarde en worden tussen de voorgespannen balken geplaatst. De balken worden met hun uiteinden op de dragende muren geplaatst en liggen op een welbepaalde tussenafstand van elkaar. De schoren zorgen voor het juiste tegenpijl. De vulstenen worden ertussen geplaatst en de eventueel bijkomende wapeningen worden aangebracht. Het geheel wordt opgegoten met het vul- en dekbeton. Aldus bekomt men een draagvloer waarvan de onderzijde volledig uit gebakken aarde bestaat.

  • Een eerste voordeel van gewapende baksteenwelfsels ligt vooral in de homogeniteit die ze aan de gezamenlijke structuur geven : baksteenwelfsels op baksteenmuren verminderen zeer sterk het gevaar voor scheuren in het pleisterwerk, omdat er geen twee verschillende materialen met elkaar in contact komen. 
  • Een tweede voordeel is de brandveiligheid. Bij brandproeven stelt men inderdaad steeds weer vast dat de doorzakking van de vloeren het gevolg is van de overmatige verhitting van het wapeningsstaal. Wil men zich derhalve de luxe niet permitteren om een duur (en nuttig volumerovend) brandwerend vals plafond aan te brengen, dan verdient het aanbeveling te bedenken dat de relatief kleinere warmtegeleidbaarheid van baksteenwelfsels in veel gevallen uitkomst kan bieden. Uiteraard verschilt de brandweerstand van het ene systeem tot het andere en voor nauwkeurige cijfers wende men zich derhalve rechtstreeks tot de producent. 
  • Ook de gunstige U-waarde van vloeren uit baksteenwelfsels kan van belang zijn in de appartementsbouw, voor platte daken of vloeren boven onverwarmde lokalen of doorgangen. 
  • Tenslotte zij het nog opgemerkt dat de onderdelen van baksteenvloeren met vrij lichte kranen en desnoods zelfs zonder hulp van hijstoestellen geplaatst kunnen worden. Hierdoor zijn vloeren uit gebakken klei uitermate geschikt voor renovaties. De balken en potten kunnen wegens hun beperkte afmetingen worden binnen gedragen door de raamopeningen, terwijl de bestaande structuur behouden blijft.

Voor meer informatie verwijzen we naar de norm EN 15037-3 en EN 1168.

 

Prefabvloeren

Prefabvloeren bestaan uit een geprefabriceerd element bestaande uit bekistingselementen in gebakken aarde en tussenliggende ribben in voorgespannen beton. Beide uiteinden zijn verstevigd met een betonnen rand om transport en plaatsing te vergemakkelijken. De onderkant van een baksteenprefabvloer bestaat volledig uit gebakken aarde.  Dankzij de voorspantechnologie bekomt men met een lichte keramische draagvloer en een dunner vloerpakket toch een groter draagvermogen en/of grotere overspanning.