NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Apotheek en twee appartementen in Bree

UAU collectiv

Foto's : Philippe Van Gelooven

Het parallelvormig perceel met een ontsluiting langs twee zijdes en het programma van eisen gaven aanleiding tot een concept waarbij het gelijkvloerse basisvolume langwerpig georiënteerd is en zo als het ware een verbinding vormt tussen de twee aanpalende wegen. 

De gevels zijn rationeel geconcipieerd op een raster van 3x3m wat een verhoogde leesbaarheid van het gebouw genereert en ruimte laat om binnen eenzelfde structuur accenten te leggen d.m.v. verschillend materiaalgebruik. Binnen dit raster wordt gespeeld met negatieve volumes, raamopeningen en materialen.

Het programma omvat een commerciële apothekersruimte die door de axiale werking een gezicht krijgt aan twee zijdes. De twee kopse gevels van het gebouw openen zich naar het straatbeeld. Bereikbaarheid en zichtbaarheid worden maximaal benut.

Verschenen in "Bouwen met Baksteen" nr 163 - september 2018'   Download het artikel