NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Baksteen ... Express yourself

Download de publicatie BMB 179 - september 2022

De gevel van een gebouw kan worden vergeleken met een vrije, creatieve ruimte geïnspireerd door de context of het programma. Baksteen is een essentiële expressieve drager door aan ontwerpers de mogelijkheid te bieden een boodschap over te brengen, interesse op te wekken, een dialoog aan te gaan met de openbare ruimte.

De eerste vier projecten in dit nummer van Bouwen met Baksteen vallen binnen dit thema.

Bovendien hebben we uitzonderlijk onder de rubriek ‘binnenlandse architectuur’ twee projecten samengebracht met dezelfde rode draad: (her)bouwen op wat al bestaat en harmonie creëren tussen oude en nieuwe elementen. Het kan ook worden gezien als een vorm van expressie, een sterke boodschap op het gebied van duurzaamheid.