NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Baksteen ... Express yourself

Download de publicatie BMB 180 - december 2022

De oplettende lezer van ons tijdschrift heeft zich misschien al afgevraagd welk formaat gevelsteen er gebruikt wordt in de projecten die we voorstellen. Het is duidelijk dat we dit aspect maar al te zelden vermelden in de beschrijving van de projecten, ook al is het een belangrijk thema voor onze sector, zeker voor gevelstenen.

De projecten die in het thema van dit nummer voorgesteld worden, hebben de toepassing van een dunner gevelsteenformaat met elkaar gemeen. In ons jargon “eco-formaat” genoemd, de dikte varieert tussen 65 en 70 mm, afhankelijk van de fabrikant, in plaats van 100 mm voor Waalformaat of 90 mm voor M50. Met varianten van 240 mm lengte en 40 mm hoogte kunnen de eco-formaten de horizontaliteit van de gevel accentueren.

De esthetische uitstraling van het metselwerk blijft ongewijzigd! En technisch? In het technisch artikel van ons nummer 177 (1/2022) werd al vermeld dat vooral de reeds gekende “codes van goede praktijk” voor spouwmuren met standaard gevelstenen gevolgd dienen te worden.

Met deze nieuwe uitgave van Bouwen met Baksteen leggen we de basis voor een versnelling van de dematerialisatie, een wat ingewikkeld woord dat simpelweg betekent “minder materialen (grondstoffen, energie, water) voor dezelfde functie”. Deze projecten laten ons beseffen dat uiteindelijk niets esthetisch dit metselwerk onderscheidt van klassiek metselwerk... ook al verbergt ze een vermindering van materialen, energie en emissies van 25 tot 30%!

Het bewustzijn van baksteenfabrikanten is nu collectief. Sommige fabrikanten bieden al lang (een deel van) hun assortiment in eco-formaten aan; anderen hebben zich onlangs aangesloten bij deze soberheidsbenadering die er alleen maar om vraagt verder te ontwikkelen. We hopen dan ook dat de ontwerpers het eco-formaat van de baksteen een warm welkom zullen heten.