NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Verankering in de stad

Download de publicatie BMB 162 - juni 2018

Een bouwgrond is nooit een onbeschreven blad. Hij maakt deel uit van een bebouwde, historische, culturele en economische context… Dit gegeven kan worden gezien als een beperking, maar is ook vaak een inspiratiebron voor de ontwerpers. Het project wordt dan een element van een geheel en past, zoals een stukje in een puzzel, in een bredere context.

Deze projecten van 'Bouwen met Baksteen' zijn stedelijke projecten met een meerwaarde voor de stad. Het win-wineffect is hier duidelijk zichtbaar want de stad wordt op haar beurt hun thuishaven.