NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Rijksarchiefgebouw in Namen

Atelier de l’Arbre d’Or

Foto’s : Julien Forthomme

Het nieuwe Rijksarchiefgebouw voor de provincie Namen vormt een belangrijke schakel in de heropleving van de boulevard Cauchy in Namen.

Door de atypische vorm van de grond (smal en 500 m lang) werden de architecten aangespoord om beide projecten tegelijkertijd te ontwikkelen: het Rijksarchiefgebouw en het aanpalende kantoorgebouw. Zo zal een bouwfront van ongeveer 500 m ontworpen worden. De keuze van dezelfde bouwafmetingen G+4 en van hetzelfde gevelmateriaal voor de twee eenheden draagt bij tot een erg harmonieus en coherent geheel.

Het gebruik van baksteen is voor de architecten de slimste keuze gebleken op het gebied van integratie in het stedelijk landschap en duurzaamheid. Baksteen vormt een link met de stad en zeker met de administratieve wijk van de esplanade.

Door zijn ligging en zijn massieve karakter dat nog versterkt wordt door de rode bakstenen, worden de contouren van de stad geherdefinieerd en wordt er een sterk visuele barrière gecreëerd tussen de stad en de spoorweg.

Gepubliceerd in 'Bouwen met Baksteen nr 146 - juni 2014'   Download het artikel